حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران اخراجی شرکت عمران مارون

بیش از یکصد تن از کارگران اخراجی شرکت عمرا مارون در آذربایجان غربی روز شنبه 5 شهریور ماه با خواست بازگشت به سرکارهای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.
از قرار معلوم کارفرمای شرکت عمران مارون که مدتهاست با شرکت آب منطقه ای استان قرارداد داشته و در تونل انحرافی رودخانه “کانی سیب” پیرانشهر انتقال آب به دریاچه ارومیه مشغول فعالیت بود بدون پرداخت مطالبات کارگران، ۱۰۰ الی ۱۱۰ کارگر خود را چند ماه پیش اخراج کرده و تاکنون از پرداخت معوقات کارگران نیز سرباز می زند. گفتنی است این کارگران هرکدام دارای 80 تا 90 میلیون تومان مطالبات مزدی معوقه می باشند.