حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران اخراج شده شهرداری زنجان

 

روز چهارشنبه ۲ مهر ماه، شماری از کارگران اخراج شده فضای سبز شهرداری زنجان در مقابل ساختمان استانداری زنجان، دست به تجمع اعتراضی زدند. 

این کارگران که دارای ۱۸ سال سابقه کاری می باشند ضمن اعتراض به بیکاری خود می گویند، در مدت این ۱۸ سال کار دیگری انجام نداده اند و حرفه دیگری بلد نیستند تا در مشاغل دیگر مشغول کار شوند. گفتنی است کارگران شهرداری زنجان درحالی از کار اخراج شده اند که از هیچگونه  بیمه بیکاری و مزایایی که حق طبیعی هر کارگری است، برخوردار نیستند.