حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران اشباع تراورس شیرگاه سوادکوه

روز دوشنبه 2 دیماه جمعی از کارگران کارخانه “اشباع تراورس شیرگاه” سوادکوه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان دست به تجمع زدند.

کارگران معترض به نمایندگی از جانب دو هزار کارگر این واحد تولیدی، با برپایی این تجمع اعتراضی، خواستار حل مشکلات و رفع موانع راه اندازی این واحد تولیدی شدند. آنها می گویند  تعداد زیادی از کارگران کارخانه اشباع تراورس قبل و بعد از متوقف شدن فعالیت تولیدی طی چند مرحله اخراج، بازنشسته و بازخرید شده اند، به طوریکه هم اکنون تنها ۱۰۸ کارگر در کارخانه باقی مانده اند که همگی دارای 5 ماه دستمزد معوقه می باشند.