حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران اپراتور آبفای اهواز

کارگران سپتیک و اپراتور آب و فاضلاب اهواز روز پنجشنبه 18 فروردین ماه  با برپایی تجمعی از مدیریت این شرکت خواستند به دلیل افزایش گرانی‌ها، مابقی عیدی و سایر طلب مزدی آن‌ها را بپردازد.

تعدادی از کارگران سپتیک و اپراتور آبفای اهواز در خصوص تجمع خود می گویند، بابت یک ماه مطالبات مزدی اسفند ماه سال ۱۴۰۰طلبکارند و باتوجه به افزایش گرانی‌ها از شرکت آب و فاضلاب می‌خواهند بدهی معوقه خود را به همراه مابقی عیدی هر چه سریعتر پرداخت کند. به گفته آنها؛ هم اکنون حدود ۳۰۰کارگر به عنوان  سپتیک و اپراتور در شرکت آب و فاضلاب اهواز به صورت پیمانکاری مشغول کارند. کارگران همواره با توجه به افزایش روزافزون قیمت مواد مصرفی و غیرمصرفی نگران تامین معیشت خانواده‌های خود هستند.