حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران بازنشسته سامان کاشی بروجرد

روز شنبه 5 شهریور ماه جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه سامان کاشی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان قوه مقننه دست به تجمع زدند.
سامان کاشی بروجرد در زمان فعالیت خود حدود ۴۷۰ کارگر رسمی و قراردادی داشت که یکجا و از طریق فسخ قرارداد کار، بیکار و مابقی با اجرای مقررات بازنشستگی تعدیل شدند. از قرار معلوم؛ حدود ۳۵۰ کارگر کارخانه «سامان کاشی بروجرد» از ۲۵ اسفند سال ۹۳ بعد از تعطیلی این واحد تولیدی با وجود صدور حکم توقیف اموال کارخانه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت کنند و همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.