حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران بازنشسته شهرداری شوش

کارگران بازنشسته شهرداری شوش روز جمعه 10 آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت سنوات پایان خدمت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

جمعی از کارگران بازنشسته شهرداری شوش بیان کردند:حدود ۱۶ کارگر بازنشسته شهرداری شوش که از ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۱ با استفاده از قانون سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند با این حال و با گذشت ۸ ماه،هنوز شهرداری شوش علارغم توان مالی کافی،مطالبات سنواتی آن‌ها را پرداخت نکرده است.این کارگران درباره جرئیات مطالبات کارگران بازنشسته شهرداری شوش تشریح کردند:میانگین سنوات پایان خدمت هر یک از بازنشستگان بر اساس سوابق کاری حدود ۱۸۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان است که کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی،توان پرداخت آن را ندارد.همچنان از بیست و پنجم اسفند ماه ۱۴۰۱ تاکنون احکام بازنشستگی بیشتر آنها به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌ آور صادر شده اما کارگران شهرداری تا این لحظه بابت سنوات پایان خدمت خود از کارفرمای سابق طلبکارند.