حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

روز یکشنبه ۷ آذر ماه جمعی از کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه در اعتراض به نحوه محاسبه سنوات پایان خدمت خود بعد از گذشت ۹ ماه از بازنشستگی، در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.

یکی از کارگران با بیان اینکه کارگران خواهان اصلاح محاسبه پرداخت سنوات و مرخصی ذخیره خود توسط مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه هستند افزود: علارغم پی گیری چندین ماهه کارگران بازنشسته تا امروز کارفرمای جدید این واحد تولیدی حاضر به اصلاح پرداخت مطالبات بازنشستگی آنها نشده است. به گفته وی، اختلاف نظر کارگران بازنشسته سال ۹۹ و۱۴۰۰ این مجتمع با کارفرما بر سر محاسبه سنوات و مرخصی ذخیره است که هنوز محاسبه نشده و به حساب کارگران واریز نشده است.