حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران بخش فراورده‌های نفتی ماهشهر

شماری از کارگران بخش فرآورده‌های نفتی ماهشهر، روز دوشنبه 18 اسفند ماه در اعتراض به عدم بی توجهی مقامات به خواسته هایشان مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

این کارگران که نسبت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و دریافت حقوق خویش اعتراض داشتند، می گویند، علی‌رغم‌ رای‌ دادگاه به نفع کارگران، شرکت زیر بار اجرای آن نرفته و در واکنش‌ به شکایت کارگران، اضافه‌ کار این ماه آنان را قطع کرده است. گفتنی است اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل علیرغم اینکه برای کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی در آن مشغول به کار هستند در قانون کار «الزامی» عنوان شده اما اجرای آن به بهانه های مختلف تاکنون مسکوت مانده است. کارگران معترض شرکت نفت ماهشهر می‌گویند عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد آن‌ها موجب شده است که درآمد مزدبگیران این واحد خدماتی در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند.