حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران بومی روستای سیساب

جمعی از کارگران بومی روستای سیساب روز دوشنبه 27 دیماه در اعتراض به عدم جذب کارگران بومی این روستا در مقابل شهرک صنعتی شماره 3 بجنورد تجمع کردند.

به گفته یکی از معترضان، صنایع محلی روستای سیساب نیروهای بومی را بکار نمی‌گیرد. عدم جذب کارگران بومی روستای سیساب، موجب آن شده که نیروهای کار این روستا همچنان بیکار بمانند. این محرومیت شغلی در شرایطی ایجاد شده است که قانون اولویت حق کار را به مردم بومی می‌دهد. وی همچنین می افزاید ساکنان این روستا عمدتا به کار کشاورزی مشغول هستند و جوانان تحصیل‌کرده زیادی دارد که جویای کار می‌باشند. اما واحد‌های صنعتی موجود در این منطقه، اقدام به جذب کارگران بومی نمی‌کنند.