حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران خدماتی شهرداری الوند

کارگران شهرداری الوند روز شنبه ۱۸ بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و حق بیمه خود دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران خدماتی شهرداری الوند با بیان اینکه او و همکارانش بیش از ۱۰ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند، گفت: “در حال حاضر مشکلات بیمه‌ای ناشی از عدم تمدید دفترچه‌های درمانی این تعداد کارگر و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان افزوده است”. به گفته وی؛ به صورت مشخص دو تا سه ماه حق بیمه کارگران این شهرداری به تامین اجتماعی پرداخت نشده، علاوه بر این دارای دو ماه معوقات مزدی نیز می باشند.