حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران خدماتی شهرداری نیشابور

کارگران شهرداری نیشابور، روز یکشنبه 11 دیماه با برپایی تجمعی خواستار افزایش سقف اضافه‌کاری و تعطیل کاری‌ها برای افزایش میزان حقوق خود شدند.

یکی از این کارگران با بیان اینکه حقوق دریافتی مخارج زندگی خانوادگیمشان راتامین نمی‌کند، افزود: سال پیش پیمانکار سابق برای ترمیم حقوق کارگران خدماتی تا سقف ۲۷۰ ساعت اضافه کاری به کارگران پرداخت می‌کرد اما از ابتدای سال جاری و با ورود پیمانکار جدید، بعد از اخراج حدود ۴۲ کارگر خدماتی به عنوان نیروی مازاد، سقف اضافه کاری کارگران به ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساعت تقلیل یافته است. این کارگر با بیان اینکه یکی دیگر از نگرانی‌ها نامشخص بودن تبدیل وضعیت برخی همکاران است، افزود: از مجموع ۱۸۰ کارگر، ۴۰ نفر تبدیل وضعیت شده‌اند و مابقی نگرانند قبل از پایان سال وضعیت شغلی آن‌ها مشخص نشود.