حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری لوشان

کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری لوشان  روز شنبه 14 اسفند ماه با برپایی تجمعی خواستار واریز عیدی کارمندی به حساب‌های خود شدند.

به گفته این کارگران، پرداخت عیدی کارمندی به حساب کارگرانی که طبق قانون کار مشغول کارند، عادلانه نیست. این کارگران با بیان اینکه در روز های گذشته شهرداری لوشان طبق دادنامه دیوان عدالت اداری مبلغ ناچیزی عیدی به حساب کارگران واریز کرد که موجب نارضایتی کارگران شد، افزودند: از دیوان عدالت اداری می خواهند دادنامه خود را که منجر به محرومیت کارگران شهرداری از دریافت عیدی کارگری شده است را باطل کند.