حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران خدمات شهری شهرداری قزوین

کارگران خدمات شهری شهرداری قزوین روز شنبه 5 مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق و مطالبات و تهدید به اخراج در صورت  اعتراض، دست به تجمع زدند. 

از قرا معلوم این کارگران هنگامیکه که برای دریافت چندین ماه دستمزد معوقه خود به شهرداری مراجعه می کنند، مقامات شهرداری به آنها می گویند  موضوع ربطی به آنها ندارد و پول کارگران را باید پیمانکار پرداخت کند. پیمانکار هم در پاسخ به کارگران گفته است شهرداری تاکنون مطالباتشان را پرداخت نکرده است. گفتنی است این کارگران در صورت ادامه اعتراض تهدید به  اخراج از کار شده اند.