حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری رشت

روز چهارشنبه 2مرداد ماه، جمعی از کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با سردادن شعار و در دست داشتن پارچه نوشته ایی خواستار دریافت سه ماه دستمزد معوقه خود شدند. به گفته معترضان شهرداری این شهر از سه ماه پیش تاکنون به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزدهای آنها سرباز می زند. به دنبال این تجمع شهردار رشت در میان تجمع کنندگان حاضر شد با تهدید کارگران به اخراج سعی داشت از ادامه تجمع آنها جلوگیری کند ولی کارگران بی اعتنا به تهدیدات شهرداری با صدای رساتر مطالبات خود را خواستار شدند.