حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران خزر پلاستیک گیلان

شماری از کارگران کارخانه خزر پلاستیک رشت روز سه شنبه ۳مراد ماه در اعتراض به ممانعت از ورود دو نفر از همکاران‌شان به کارخانه، تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران، مدیران کارخانه دوشنبه شب دوم مرداد ماه، اقدام به اخراج دو نفر از همکاران با سابقه شیفت شب کرده‌ است. وی همچنین افزود به دنبال اخراج این دو کارگر، سایر کارگران به نشانه اعتراض و با خواست بازگشت به کار همکاران خود،  مقابل ساختمان اداره کل کار استان، تجمع کردند. این کارگر با بیان اینکه سوابق فعالیت بعضی از کارگران به ۱۵ تا ۱۸سال می‌رسد، اظهار کرد: این کارخانه بیش از ۲۷۰کارگر پیمانکاری و قرارداد مستقیم دارد که امنیت شغلی آن‌ها به دلیل داشتن قراردادهای موقت یک ماهه تامین نمی‌شود.