حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران خط ۵ متروی تهران ـ کرج

کارگران خط ۵ متروی تهران ـ کرج رو دوشنبه 29 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران خطوط ابنیه فنی در خط ۵ متروی تهران ـ کرج که درخط صادقیه ـ هشتگرد کار می‌کنند حداقل ۳ ماه دستمزد خود را از پیمانکار قبلی دریافت نکرد‌ه‌اند. به گفته معترضان، پیمانکار جدید از یک ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده است. اما مطالبات عقب‌افتاده کارگران هنوز پرداخت نشده و پیمانکار جدید و پیمانکار اصلی که مسئولین مترو می‌باشند، پرداخت مطالبات کارگران را به عهده نمی‌گیرند. یکی از کارگران در این باره می‌گوید: مجموع مطالبات هر یک از کارگران واحد نگهداری در خط ۵ قطار شهری تهران به کرج حدود ۳۵ میلیون تومان است.