حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران راه آهن جنوب شرق زاهدان

جمعی از کارگران راه‌ آهن جنوب شرق زاهدان صبح روز شنبه ۱۸ دیماه در اعتراض به وضعیت وخیم کاری خود دست به تجمع زند.

این کارگران از جمله کارگران خطوط ریلی کشور هستند که در طوفان‌های کویری بحال خود رها شده‌اند. آنها مجبور هستند بدون امکانات، حتی لباس و کفش مناسب و عینک در شرایطی سخت به کارشان ادامه دهند. نگهداری خطوط ریلی کشور خصوصا در مناطق کویری از جمله کارهای پر مشقت و سخت می‌باشد. معترضان می گویند، حدود ۲۷۰ نفر هستند که از دریافت حداقل حقوق نیز محروم می باشند.