حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران راه آهن زاهدان و میرجاوه

تعدادی از کارگران راه آهن زاهدان و میرجاوه روز شنبه ۲۵ دیماه، برای چندمین بار با خواست پیگیری مراجع بالاتر در خصوص زمینهای داده نشده از طرف تعاونی مسکن راه آهن به کارگران این مجموعه تجمع کردند.

به گفته کارگران راه آهن زاهدان و میرجاوه حدودا از سال ۸۱ اقدام به جمع آوری هزینه زمین از طرف مسئولین این تعاونی شده ولی تاکنون نه جوابگو بودند و نه خبری از زمینها شده است. به گفته یکی از کارگران طی نامه‌ای به قوه قضائیه کا به امضاء جمعی از کارگران راه آهن رسیده خواستار پیگیری عدم دریافت زمینهای خود شدند ولی تاکنون از طرف مراجع قضایی جوابی نگرفته اند.