حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران راه آهن سراسر کشور

کارگران پیمانکاری راه آهن سراسر کشور روز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه با برپایی تجمع در محیط های کار خود خواهان تسریع در تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و اجرای این طرح به منظور حذف شرکت‌های پیمانکاری شدند.

این طرح قرار بود، پیش از پایان خردادماه در مجلس به تصویب برسد. اما با گذشت بیش از ۱۵ روز هنوز خبری از تصویب آن نیست. راه یافتن این طرح به مجلس بعد از اعتراضات گسترده کارگران پیمانکار راه آهن و سایر کارکنان غیر رسمی صورت گرفت؛ اما تصویب آن ماه‌ها است، به طول انجامیده است.