1401/09/14 5:02:05 دوشنبه
حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران راه آهن هرمزگان

جمعی از کارگران پیمانکاری راه‌آهن هرمزگان روز سه شنبه 12 بهمنم ماه در اعتراض به عدم پرداخت عیدی و دستمزد مربوط به نیمه دوم آذر و نیمی از دی ماه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشره، یکی از کارگران با تایید عدم پرداختِ عیدی خود و همکارانش می گوید: برای پرداخت عیدی کارگران فرصت زیادی باقی نیست. او با بیان اینکه دستمزد مربوط به نیمه دوم آذر و نیمی از دی ماه خود را روز ( ۵اسفند) با تاخیر دریافت کرده‌اند افزود: حقوق نیمه دوم دی و حقوق کامل بهمن و اسفند ماه کارگران هنوز پرداخت نشده و بهانه تاخیر آن کمبود منابع مالی اعلام می‌شود.