حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران راه آهن پروژه سیریز

جمعی از کارگران و کارکنان راه آهن پروژه سیریز به زرند کرمان روز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستکم ۲ ماه مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم این کارگران که تحت قرارداد تراورس هستند از دی ماه تا به امروز حقوق دریافت نکرده اند و عیدی‌هایشان نیز پرداخت نشده است. گفته می شود تعداد این کارگران نزدیک به ۶۰ نفر است و در وضعیت بد معیشتی قرار دارند.