حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران راه آهن کرمان

صبح روز یکشنبه 3 اسفند ماه جمعی از کارگران خطوط راه آهن کرمان در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران  به دلیل عدم پرداخت دستمزدهای و با توجه به گرانی و مشکلات عدیده‌ معیشتی، در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند. این کارگران که در استخدام شرکت  تراورس هستند علامه بر چند ماه معوقات هنوز مبلغ عیدی را نیز دریافت نکرده‌اند. آنها می گویند قبل از فرا رسیدن سال نو کلیه دستمزدهای ایشان باید پرداخت شود در غیر این صورت دست به اعتصاب خواهند زد.