حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران روغن نباتی بهشهر

جمعی از کارگران کارخانه روغن بهشهر روز شنبه اول شهریور ماه، با برپایی تجمع در محوطه کارخانه واقع در جاده قدیم کرج خواهان خلع ید شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم شدند.

برپایه گزارش منتشره، کارگران شرکت صنعتی لادن بهشهر اعلام کردند علاوه بر خلع ید شرکت‌های پیمانکاری از این کارخانه که اصلی ترین خواسته آنها می باشد، همچنین نسبت به وضعیت شغلی، دستمزد و بیمه خود از سوی مدیران این مجموعه معترض هستند. معترضان افزودند، طی 20سال اخیر، این شرکت بین شرکت‌های پیمانکاری مختلف دست به دست شده و کارگران از این وضعیت بی‌ثبات شغلی، به شدت ناراضی هستند. آنها می‌گویند: این شرکت‌های پیمانکاری وجهی را که بابت هزینه دستمزد، بیمه و مزایای هر کارگر از کارفرما دریافت می‌کنند، تقریبا به نصف کاهش داده و میزان اندکی از آن را به کارگر می‌پردازند.