حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران ریل صنعت کاران

جمعی از کارگران شرکت ریل صنعت کارران زاهدان روز دوشنبه 30 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت کامل دستمزدهای خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض می گویند مدیریت شرکت تاکنون بن ماه رمضان و سنوات سال 98 را به کارگران پرداخت نکرده است. آنها همچنین می گویند چندین ماه است که حق بیمه کارگران نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و کارگران در خصوص تمدید دفترچه های درمانی خود با مشکل مواجه شده اند.