حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران زغال سنگ کرمان

جمعی از کارگران زغال سنگ کرمان  صبح روز  چهارشنبه 5 آذرماه در اعتراض به بی‌تدبیری‌های پی در پی مدیرعامل این شرکت، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض که نسبت به واگذاری سهام این شرکت در بورس  و خصوصی سازی آن اعتراض دارند خواستار جلوگیری از عرضه سهام این شرکت در بورس و بازگشت آن به صندوق بازنشستگان فولاد هستند. شرکت زغال سنگ کرمان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فولاد است و این صندوق قصد دارد این شرکت را به شرکتی دیگر واگذار و سهام آن را در بازار بورس عرضه کند. گفتنی است اجرای طبقه‌بندی مشاغل و استخدام تمامی کارکنان شرکت زغال‌ سنگ کرمان از سوی صندوق بازنشستگان فولاد از دیگر خواسته‌های کارگران است.