حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران ساختمانی بیمارستان رازی بیرجند

روز پنجشنبه 24 مرداد ماه، جمعی از کارگران ساختمانی بیمارستان رازی بیرجند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل این بیمارستان دست به تجمع زدند.

این کارگران که خواستار دریافت 8 ماه دستمزد معوقه خود می باشند در این خصوص می گویند تاکنون چندین بار مقابل نهادهای مختلف رژیم از جمله اداره کار، دانشگاه علوم پزشکی و فرماندرای این شهر دست به تجمع زده اند ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی آنها نبوده است. معترضان می گویند با این شرایط اقتصادی و گرانی سرسام آور عدم پرداخت دستمزدها مشکلات زیادی برای آنها به وجود آورده و به همین دلیل تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود دست از تجمع برنخواهند داشت.