حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران سازمان پسماند شهرداری تهران

جمعی از کارگران سازمان پسماند شهرداری تهران  روز دوشنبه 23 تیر ماه برای اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.

کارگران که دارای بیش از 5 ماه دستمزد معوقه می باشند در این خصوص می گویند، شهردار به بهانه اینکه “این کارگران طرف قرارداد با شرکت پیمانکاری هستند که قبلا با سازمان مدیریت پسماند کار می‌کردند” به آنها اعلام کرده عدم پرداخت دستمزدها ربطی به این نهاد ندارد. وی همچنین کارگران را در صورت ادامه تجمع تهدید به اخراج نمود.