حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران سد شفارود رضوانشهر

حدود ۷۰ نفر از کارگران سد شفارود در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان صبح روز سه‌شنبه ۷ دی ماه در محوطه کارگاه سد شفارود تجمع کردند.

کارگران معترض خواهان رسیدگی به مطالباتشان و پرداخت معوقات مزدی خود هستند. قابل ذکر است، کارگران سد شفارود حدود ۷ ماه است که حقوق نگرفته اندو ۴ ماه هم حق بیمه آنها پرداخت نشده است . ساخت سد شفارود از شهریور متوقف شده و حدود ۹۰۰ کارگر بیکار شده اند.