حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران سرب و روی زنجان

تعدادی از کارگران سرب و روی زنجان روز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه با برپایی تجمعی خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود شدند.

خواسته اصلی این کارگران که روز یکشنبه نیز برای وصول مطالبات صنفی خود دست به اعتراض زده بودند.  اجرای ماده ۵۲ قانون کار و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل است. در ماده ۵۲ قانون کار در خصوص کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی مقرر شده که «ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید. بنابراین قانون کار ایران ۸ساعت کار در روز و ۴۴ ساعت کار در هفته را مقرر کرده که این مقدار برای مشاغل سخت و زیان‌آور با کاهش دو ساعته کار در روز همراه است.