حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت‌های دولتی در مقابل شورای نگهبان

روز شنبه 21 اسفند ماه، شماری از کارگران شاغل در نهادها و شرکت‌های تابعه دولت در اعتراض به نحوه محاسبه افزایش حقوق سال آینده در بودجه ۱۴۰۱، در مقابل شورای نگهبان نظام تجمع برپا کردند و خواهان رد مصوبه مجلس شدند.

این کارگران معترض خواهان افزایش دستمزد منطبق بر نرخ واقعی سبد معیشت خانوار هستند. اما دولت حاضر به افزایش دستمزد به میزان نرخ شورای‌عالی کار هم برای این کارگران نشده است. تجمع‌کنندگان به تایید افزایش ۱۰ درصدی حداقل مزد در مجلس اعتراض دارند و از شورای نگهبان می‌خواهند که مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ را تایید نکند.