حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکتی شهرداری اهواز در اعتراض به وضعیت شغلیشان

روز یکشنبه 14 آذرماه، شماری از کارگران قرارداد پیمانی شهرداری اهواز که در بخش خدمات و فضای سبز مشغول کارند، در اعتراض به وضعیت شغلی خود اقدام به تجمع کردند.

این کارگران خواستار رفع تبعیض در تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم شدند. کارگران می گویند: چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شهرداری هستند که تا کنون انجام نشده است. گفتنی است جدا از امنیت شغلی، هر ماه بخش زیادی از منابع در آمدی کارگران شرکتی از طریق  پیمانکاری کسر می‌شود که این موضوع باعث شده این کارگران از حداقل‌های زندگی محروم باشند.