حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکتی معدن چادرملو

کارگران پیمانکاری معدن چادرملو صبح روز یکشنبه 1مرداد ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود در محوطه‌ی شرکت تجمع کردند.

این کارگران خواسته‌های خود را افزایش حقوق براساس تورم و افزایش دریافتی عنوان کردند و گفته اند: بخش قابل توجهی از دریافتی کارگران معدن به کارانه مربوط است و از آنجا که تولید پایین آمده، کارانه پرداختی به کارگران نیز کاهش یافته است. آنها خواستار افزایش حقوق ماهانه براساس افزایش هزینه‌های زندگی هستند.  این کارگران همچنین مشکلاتی در مورد بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی دارند و می‌گویند: خدمات بیمه تکمیلی ناکافی‌ست و نمی‌تواند نیازهای درمانی کارگران را برآورده سازد.