حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکتی پروژه کمربند سبز اهواز

صبح روز دوشنبه 7 شهریور ماه جمعی از کارگران شرکتی شاغل در پروژه کمربند سبز اهواز با برپایی تجمع خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند.
از قرار معلوم، ۳۸ نفر از کارگران قرارداد پیمانی شهرداری منطقه دو اهواز که در پروژه کمربند سبز اهواز مشغول کارند، خواستار رفع تبعیض در تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم می باشند. به گفته یکی از کارگران ، اخیراً طرح تبدیل وضعیت استخدامی همکاران شرکتی در مجموعه شهرداری اهواز در حال اجراست و کارگران مشغول ارائه و ثبت مدارک هستند اما در این بین نیروهای شرکتی پروژه کمربند سبز اهواز فراموش شده‌اند. به گفته این کارگر؛ مسئولان باید بحث تبدیل وضعیت استخدامی را برای همه کارگران مناطق هشت‌گانه اهواز انجام دهند و نباید کارگران پروژه کمربند سبز را با آن‌ها تفکیک کنند.