حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد

جمعی از کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد روز دوشنبه 23 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد همچنین  نداشتن امنیت شغلی مقابل استانداری یاسوج تجمع کردند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع میگوید، حدود 6 ماه است که نزدیک به  200 کارگر آبدار و آب و فاضلاب روستایی هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. وی افزاید با توجه به شیوع ویروس کرونا، در این مدت اقلام بهداشتی در اختیارکارگران قرار نگرفته است و در صورت اعتراض، علیرغم اینکه برخی  از آنان دارای سابقه کاری 10 تا 25 سال می باشند، تهدید به اخراج می شوند.