حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت آسفالت ماکادام شرق

به گزارش منتشره گروهی از کارگران شرکت “آسفالت ماکادام شرق” در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل دفتر این شرکت واقع در پاکدشت،‌ تجمع کردند.

به گفته کارگران، “۴۰۰ نفر از پرسنل این شرکت در نه ماه گذشته هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند”. آنها می گویند پیگیریهایشان برای دستیابی به مطالباتشان تاکنون بی نتیجه بوده و هیچ مقامم مسئولی پاسخگوی آنها نیست. کارگران این شرکت میگویند در صورت بی توجهی مسئولین شرکت به خواسته هایشان طی روزهای آینده دست از کار کشیده و دست به اعصتاب خواهند زد.