حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت ایران‌خودرو در تبریز

روز پنجشنبه ۴ آذرماه گروهی از کارگران شرکت ایران‌خودرو تبریز برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محل کار خود تجمع کردند.

کارگران ایران‌خودرو تبریز خواهان همسان‌سازی حقوق‌ها با کارگران سایر کارخانجات ایران‌خودرو و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. از قرار معلوم کارگران در ۳ شیفت کاری این مجموعه در کارخانه حضور دارند، اما در اعتراض به وضعیت موجود از حضور در خط تولید، خودداری کرده اند. گفتنی است تجمع و اعتصاب این کارگران روز چهارشنبه ۳ آذرماه نیز در محل کارشان صورت گرفته بود.