حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت بهره برداری گل گهر سیرجان

کارگران شرکت بهره‌برداری گل‌گهر سیرجان  روز سه شنبه 10 تیر ماه در اعتراض به طولانی شدن تشکیل شورای کار، جهت پیگیری مطالبات و خواسته‌های کارگران تجمع کردند.

کارگران شرکت پیمانکار بهره‌برداری معدن گل‌گهر سیرجان می‌گویند: “برای تشکیل شورای کار سال‌هاست معطل مانده‌اند.” آنها همچنین می گویند “از سال ۹۵ از وزارت کار نامه گرفته اند که بایستی شورای کار تشکیل شود، اما هنوز موفق به تشکیل این نهاد نشده‌اند.” براساس قانون کار رژیم، کارگران شاغل در یک کارگاه می‌توانند یا نماینده کارگر داشته باشند یا شورای کار، اما کارگران گل‌گهر می‌گویند: “آنها واجد شرایط تشکیل شورای کار هستند و نمی‌خواهند مساله را با ایجاد نماینده کارگر مختومه کنند.”