حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت تکاب صنعت

جمعی از کارگران شرکت تکاب صنعت پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، روز سه شنبه 12 بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل درب ورودی این پالایشگاه تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشره، تجمع کنندگان که تعدادشان به حدود یکصد نفر می رسید، اعتراض خود را در خصوص اقدام پیمانکار از بابت جلوگیری از ورود کارگرانی که مطالبات خود را پیگیری کرده بودند عنوان کردند. آنها می گویند اخیرا جمعی از کارگران  این مجتمع که پیگیر مطالبات معوقه خود بودند از ورود به داخل مجتمع منع شده اند.