حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت عقاب افشان سمنان

کارگران شرکت عقاب افشان سمنان روز دوشبنه 2 تیر ماه در اعتراض به موج اخراج سازی ها در این شرکت مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

به گفته کارگران واحد تولیدی ساخت اتوبوس، شرکت عقاب افشان، قصد اخراج حدود ۴۶۱ کارگر خود به دلیل اتمام قرارداد را دارد. آنها افزودند کارفرمای شرکت به آنها اعلام کرده به دلیل برخی مشکلات در تامین قطعه، قصد دارد بخش هایی از این واحد تولیدی را تعطیل و کارگران آنها را اخراج کند.