حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت معدنی طوس مسیر

روز شنبه 20 آذرماه، جمعی از کارگران شرکت معدنی طوس مسیر واقع در سنگان خواف، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مشکلات بیمه ای خود، در محل کارشان تجمع کردند.

منطقه معدنی-صنعتی سنگان خواف در جنوب شرقی استان خراسان رضوی واقع است که بالاترین ذخایر سنگ آهن شرق را دارا بوده و بیش از ۱۵ هزار کارگر از سراسر کشور در شرکت های این منطقه مشغول به کار هستند. کارگران معترض می گویند بی توجهی و بی مسئولیتی مدیران نالایق این شرکت، که اغلب آنها پایتخت نشین هستند، باعث برزو مشکلات معیشتی برای آنها شده است.