حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت ملی حفاری ایران و شمال

روزیکشنبه 5 آبانماه بار دیگر،کارگران شرکت ملی حفاری ایران و شمال در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

کارگران حفاری شمال با برپایی این تجمع مقابل دفتر شرکت، خواستار بهبود اوضاع پرداختی در شرکت شدند و عنوان کرده‌اند علیرغم وعده‌ها، شرایط بهتر نشده است. کارگران عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران در خصوص تجمع خود می گویند، دستمزد هایشان همیشه با تاخیر پرداخت می‌شود و اکنون برخی از آنان که تعدادشان به 50 نفر می‌رسد، تا سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و مراجعات مکرر به نهادهای مسئول و کارفرما تاکنون بی‌نتیجه مانده است.