حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت کارتن ایران در تهران

روز یکشنبه بیست و دوم مردادماه ، کارگران شرکت کارتن ایران در اعتراض به عدم دریافت حقوقهای معوقه خود دست به تجمع  زدند.

یکی از کارگران معترض شرکت کارتن ایران که علت برگزاری این تجمع را “نادیده گرفتن قانون کار و عرف کارخانه” عنوان کرده، اظهار داشت: کارفرمای جدید، سختی کار کارگران را به رسمیت نمی‌شناسد این در حالی است که شرکت کارتن ایران بیش از شصت سال قدمت دارد و از ابتدا کارگران این کارخانه مشمول قانون سخت و زیان‌آور بودند.