حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت کارون

سه شنبه – ۱۸ تیر – ۱۳۹۸ , 09 – 07 – 2019

روز سه شنبه 18 تیر ماه شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت کارون در اعتراض به  نحوه واگذاری شرکت، دست به تجمع زدند.

کارگران با برپایی تجمع مقابل شرکت کشت و صنعت کارون و در دست داشت پلاکاردهایی به واگذاری این شرکت به یکی از نهادهای دولتی اعتراض کردند. آنها می گویند این شرکت به یکی از وابستگان سپاه پاسداران و با قیمت بسیار نازلی واگذار شده است. معترضان می گویند با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی علاوه بر تاخیر در پرداخت دستمزدها امنیت شغلی آنان نیز به خطر خواهد افتاد.