حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری آبادان

گروهی از کارگران فضای سبز شهرداری شهر آبادان، صبح روز چهارشنبه 10 دیماه در اعتراض به چند ماه معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و در محوطه ساختمان شهرداری مرکزی شهر تجمع کردند.

این کارگران که حدود ۵۰ نفر می باشند در چهار ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آن‌ها کامل پرداخت نشده است. آنها می گویند، درحالی که حداقل حقوق دریافتی کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد با این وجود بسیاری از مزایای مزدی کارگران فضای سبز همانند اضافه‌کاری‌ها و تعطیل‌کاری‌ها هم تاکنون پرداخت نشده است. کارگران شهرداری آبادان با بیان اینکه با وضعیت موجود، نگران افزایش مطالباتشان در ماه‌های آینده هستند تصریح می‌کنند: مدیریت شهری آبادان هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پرداخت مطالبات کارگران انجام نداده و بهانه وی کمبود منابع مالی در شهرداری است.