حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری آبژدان درخوزستان

بنابه گزارش منتشره، روز سه شنبه  ۲۵ تیرماه، جمعی از کارگران  شهرداری آبژدان شهرستان اندیکا خوزستان در اعتراض بە عدم پرداخت ١٠ ماە دستمزد معوقە تجمع کردند.

بنا به گفته معترضین، 10  ماه است که دستمزد آنها توسط مسئولان شهرداری پرداخت نشده است. این کارگران معترض اذعان کردند، طی این مدت روزهای سختی را با جیب خالی سپری می کرده اند، اجاره ی خانه و قسط های شان به تعویق افتاده و کسی پاسخگو نیست.