حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری اروند کنار

جمعی از کارگران شهرداری اروند کنار به همراه خانواده های خود روز پنجشنبه 15 آبانماه در اعتراض به عدم تمدید دفترچه های بیمه خود دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم، دفترچه بیمه 130 کارگر شهرداری اروند کنار و خانواده هایشان از سه ماه پیش تاکنون به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی تمدید نشده است. معترضان می گویند آنها قربانی اختلاف مالی شهرداری و اداره تامین اجتماعی این شهر در استان خوزستان شده اند و از محرومیت دفترچه بیمه تامین اجتماعی رنج می برند.