حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری الوند

کارگران شهرداری الوند روز شنبه 27  اذر ماه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات سالهای ۹۸ تا پایان ۹۹خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نماینده معترضان در این خصوص می گوید، حدود ۸۰ کارگر خدماتی مجموعه شهرداری الوند از پاییز سال ۹۸ تا اسفند سال ۹۹ تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری به عنوان کارگر خدماتی در شهرداری مشغول به کار بوده اند، اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پیمانکار مذکور، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را از او دریافت کنند. به گفته این کارگر، در طول زمان ۱۶ ماهی که آنها زیر نظر پیمانکار مذبور مشغول فعالیت بودند، آنها برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات و عیدی خود را دریافت نکرده‌اند.