حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری الوند

کارگران شهرداری الوند در استان قزوین  روز شنبه 25 بهمن ماه در اعتراض به مشکلات بیمه ایی خود مقابل سازمان تامین اجتماعی رژیم در این شهر تجمع کردند.

یکی از کارگران شهرداری الوند واقع در شهرستان البرز در این خصوص اظهار داشت: اداره تامین اجتماعی شعبه شهر صنعتی البرز به دلیل بدهی‌های مالی شهرداری الوند به تامین اجتماعی چندین ماه است از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران خودداری می‌کند. به گفته وی، در مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی شعبه شهر صنعتی البرز و طرح درخواست تمدید و یا تعویض دفترچه‌ها، مسئولان تامین اجتماعی عملی شدن این امر را منوط به پرداخت مطالبات معوقه شهرداری کردند اما ظاهرا مدیریت شهری توانایی پرداخت یکجای مطالبات تامین اجتماعی را ندارد.