حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری اندیمشک

جمعی از کارگران شهرداری اندیمشک روز دوشنبه ۲ اسفند ماهبا برپایی تجمعی خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود قبل از پایان سال شدند.

این کارگران خواستار دریافت عیدی و مطالبات ۸ ماه خود قبل از پایان سال ۱۴۰۰ می باشند. این افراد، نزدیک به ۷۰۰ تن از کارگران خدماتی و فضای سبز اندیمشک می‌باشند. آن‌ها به صورت قرارداد مستقیم و پیمانکاری مشغول بکار می‌باشند. یکی از کارگران شهرداری اندیمشک با اشاره به مخارج سنگین در آستانه سال نو می‌گوید: با توجه به مخارج سنگین سال نو، از شهرداری می‌خواهند بدهی های معوقه خود را به همراه عیدی و پاداش، قبل از پایان سال پرداخت کند.