حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری اهواز

بر پایه گزارشات منتشره روز پنجشنبه 6 شهریورماه، جمعی از کارگران شهرداری منطقه 7 اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر پایه این گزارشات، جمعی از کارگران واحد اجرائیات شهرداری منطقه 7 اهواز به دليل عدم پرداخت حقوق معوقه چندین ماهه خود در مقابل ساختمان شهرداری منطقه تجمع و خواهان رسیدگی مسئولان مربوطه به مشکلاتشان شدند. این کارگران می گویند؛ حدود 6 ماه است که حقوق آنان توسط پیمانکار طرف قرارداد شهرداری پرداخت نشده است.